ที่มา : https://nakhonsistation.com/…
ผู้เขียน : ปรมัตถ์ แบบไหน
เผยแพร่ : วันอาทิตย์ที่ ๒๑ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๔

รายละเอียด

ข้าวกาบดำ
ข้าวกาบดำเป็นพันธุ์ข้าวพื้นเมืองที่สามารถพบได้แพร่หลายแถบอำเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช และพื้นที่ใกล้เคียงก็อาจจะพบได้ แต่ด้วยผมเป็นคนอำเภอเชียรใหญ่จึงรับรู้และสัมผัสกับข้าวพันธุ์นี้ตั้งแต่เด็ก

อ่านต่อได้ที่ https://nakhonsistation.com/เชียรใหญ่/