พระพุทธเจ้า The Buddha

พระพุทธเจ้า ๖ The Buddha 6

พระพุทธเจ้า ๖ The Buddha 6

อสิตดาบส เห็นพระโพธิสัตว์มีลักษณะมหาบุรุษครบถ้วน แล้วเสียใจที่ตนเองแก่เกินไป อยู่ไม่ทันได้เห็นพระองค์ตรัสรู้บริจาค : ผ่านแอปของทุกธนาคารDonate: Via any banking...

พระพุทธเจ้า ๕ The Buddha 5

พระพุทธเจ้า ๕ The Buddha 5

๓ สิ่งที่เกิดขึ้นในวันประสูติ : ต้นโพธิ์ ม้ากัณฐกะ นายฉันนะ พระนางพิมพา พระอานนท์ นายกาฬุทายี ขุมทรัพย์ทั้ง ๔บริจาค : ผ่านแอปของทุกธนาคารDonate: Via any banking...

พระพุทธเจ้า ๔ The Buddha 4

พระพุทธเจ้า ๔ The Buddha 4

พระโพธิสัตว์ทรงย่างพระบาท ๗ ก้าว ก่อนกล่าวว่า "เราเลิศ เจริญและประเสริฐที่สุดในโลก เราจะไม่เกิดอีกต่อไปแล้ว"บริจาค : ผ่านแอปของทุกธนาคารDonate: Via any banking...

พระพุทธเจ้า ๓ The Buddha 3

พระพุทธเจ้า ๓ The Buddha 3

พระโพธิสัตว์ทรงประสูติใต้ต้นสาละ ณ สวนลุมพินีวัน ขณะที่พระมารดาเสด็จกลับบ้านเมืองของพระองค์เองบริจาค : ผ่านแอปของทุกธนาคารDonate: Via any banking...

พระพุทธเจ้า ๒ The Buddha 2

พระพุทธเจ้า ๒ The Buddha 2

พระมารดาทรงสุบินนิมิตรเห็นช้างเผือกนำดอกบัวมาถวาย ก่อนทรงทราบว่าทรงพระครรภ์พระโพธิสัตว์บริจาค : ผ่านแอปของทุกธนาคารDonate: Via any banking...

พระพุทธเจ้า ๑ The Buddha 1

พระพุทธเจ้า ๑ The Buddha 1

เทพทุกชั้นฟ้าชุมนุมกันเพื่ออัญเชิญเทพบุตรโพธิสัตว์ลงมาประสูติและตรัสรู้ในโลกมนุษย์บริจาค : ผ่านแอปของทุกธนาคารDonate: Via any banking...