รายละเอียด

๓ ธิดาพญามารใช้ความอยาก ความลุ่มหลงและความริษยา ทำลายตบะของพระพุทธเจ้า แต่ไม่ประสบผลสำเร็จ


บริจาค : ผ่านแอปของทุกธนาคาร
Donate: Via any banking app