รายละเอียด

พระโพธิสัตว์ทรงรับหญ้าคานำมาปูรองนั่งแล้วตั้งสัตย์ว่า “แม้เหลือแต่หนัง เอ็น กระดูก ก็จะไม่ลุกจากบัลลังก์นี้”


บริจาค : ผ่านแอปของทุกธนาคาร
Donate: Via any banking app