รายละเอียด ๑

ขอเชิญพุทธศาสนิกชนสวดมนต์ข้ามปี เพื่อความเป็นมงคลแห่งชีวิต ต้อนรับปีใหม่ พุทธศักราช ๒๕๖๕ ณ วัดศรีทวี จังหวัดนครศรีธรรมราช ในวันศุกร์ที่ ๓๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ เริ่มเวลา ๒๒.๐๐ น.

ติดต่อสอบถาม
พระพุทธิสารเมธี เจ้าอาวาสวัดศรีทวี
โทร. ๐๘๑-๓๗๐-๕๙๙๑, ๐๗๕-๓๔๑-๒๔๘
https://watsritawee.org

  watsritawee      ๒๓ ธ.ค. ๒๕๖๔

รายละเอียด ๒

วัดศรีทวีได้จัดเตรียมสถานที่ไว้พร้อมสำหรับงานสวดมนต์ข้ามปีในคืนวันพรุ่งนี้

  watsritawee      ๓๐ ธ.ค. ๒๕๖๔