รายละเอียด

วันพฤหัสสับดีที่ ๙ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔ ผู้บริหารและคณะครูอาจารย์โรงเรียนวัดศรีทวี อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช ได้ทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้กับพระภัทรธรรมธาดา (ฮั้ว โสภิโต) และ พระครูเหมเจติยานุรักษ์ (ห้องกิ้ม วุฑฺฒิํกโร) อดีตเจ้าอาวาสวัดศรีทวี โดยมีพระพุทธิสารเมธี (สุวิทย์ อชิโต) เจ้าอาวาสวัดศรีทวีรูปปัจจุบัน เป็นประธานสงฆ์ประกอบพิธีในครั้งนี้

ติดต่อสอบถาม
พระพุทธิสารเมธี เจ้าอาวาสวัดศรีทวี
โทร. ๐๘๑-๓๗๐-๕๙๙๑, ๐๗๕-๓๔๑-๒๔๘
https://watsritawee.org

  watsritawee      ๙ ก.ย. ๒๕๖๔