รายละเอียด ๑

ขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนสวดมนต์ข้ามปี แบบวิถีพุทธ วิถีธรรม ส่งท้ายปี ๒๕๖๕ ต้อนรับปี ๒๕๖๖ ณ วัดศรีทวี จังหวัดนครศรีธรรมราช ในวันเสาร์ที่ ๓๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ เริ่มเวลา ๒๒.๐๐ น.

ติดต่อสอบถาม
พระพุทธิสารเมธี เจ้าอาวาสวัดศรีทวี
โทร. ๐๘๑-๓๗๐-๕๙๙๑, ๐๗๕-๓๔๑-๒๔๘
https://watsritawee.org

  watsritawee      ๑๔ ธ.ค. ๒๕๖๕

รายละเอียด ๒

วัดศรีทวี จัดสถานที่ไว้พร้อมสำหรับงานสวดมนต์ข้ามปี คืนนี้

  watsritawee      ๓๑ ธ.ค. ๒๕๖๕