รายละเอียด ๑

ขอเชิญพุทธศาสนิกชนสืบสานประเพณีให้ทานไฟ ณ วัดศรีทวี จังหวัดนครศรีธรรมราช ในวันเสาร์ที่ ๓๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ เริ่มเวลา ๐๖.๐๐ น.

ติดต่อสอบถาม
พระพุทธิสารเมธี เจ้าอาวาสวัดศรีทวี
โทร. ๐๘๑-๓๗๐-๕๙๙๑, ๐๗๕-๓๔๑-๒๔๘
https://watsritawee.org

  watsritawee      ๑๔ ธ.ค. ๒๕๖๕

รายละเอียด ๒

วัดศรีทวี จัดสถานที่พร้อมสำหรับงานให้ทานไฟ เช้าวันนี้

  watsritawee      ๓๑ ธ.ค. ๒๕๖๕