รายละเอียด

ขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนบวชเนกขัมมะปฏิบัติธรรมถวายเป็นพุทธบูชาเนื่องในโอกาสมหามงคลเทศกาลอาสาฬหบูชาในเดือนพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ๓-๗ กรกฎาคม ๒๕๖๓ ณ วัดศรีทวี จังหวัดนครศรีธรรมราช ในงานนี้ทางวัดรับเฉพาะผู้ที่เคยปฏิบัติธรรมมาก่อนและสามารถดูแลตนเองได้ในระหว่างการปฏิบัติธรรม

ติดต่อสอบถาม
พระพุทธิสารเมธี เจ้าอาวาสวัดศรีทวี
โทร. ๐๘๑-๓๗๐-๕๙๙๑, ๐๗๕-๓๔๑-๒๔๘
https://watsritawee.org

  watsritawee      ๒๐ มิ.ย. ๖๓      ๒๙ ก.ค. ๖๓