รายละเอียด

ขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนบวชเนกขัมมะปฏิบัติธรรมถวายเป็นพุทธบูชาเนื่องในโอกาสมหามงคลเทศกาลอาสาฬหบูชาในเดือนพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ๓-๗ กรกฎาคม ๒๕๖๓ ณ วัดศรีทวี จังหวัดนครศรีธรรมราช ในงานนี้ทางวัดรับเฉพาะผู้ที่เคยปฏิบัติธรรมมาก่อนและสามารถดูแลตนเองได้ในระหว่างการปฏิบัติธรรม

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือสมัครปฏิบัติธรรมได้ที่เจ้าอาวาสวัดศรีทวี
โทรศัพท์ : ๐๘๑-๓๗๐-๕๙๙๑, ๐๗๕-๓๔๑-๒๔๘
เวบไซต์ : watsritawee.org
ที่อยู่ : ๒๑๓๑/๘ ถนนเทวราช ตำบลท่าวัง อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช ๘๐๐๐๐

  watsritawee      ๒๐ มิ.ย. ๖๓