รายละเอียด

การอ้อนวอนสิ่งศักดิ์สิทธ์ การทำพิธีรีตองเพื่อจะกำจัดความทุกข์ หรือเพื่อจะให้หมดบาปหมดกรรม ให้หมดทุกข์นั้นน่ะ มันเป็นเรื่องของคนหลับที่ยังหลับอยู่ เพราะไม่รู้ตามที่เป็นจริงว่า ความทุกข์นั้นเกิดมาจากอะไร

พุทธทาสภิกขุ


เติมบุญ
: สแกนคิวอาร์โค้ดนี้
ผ่านแอปของทุกธนาคาร