ที่มา : https://web.facebook.com/…
ผู้เขียน : ดิเรก พรตตะเสน
เผยแพร่ : วันอาทิตย์ที่ ๓๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๔

รายละเอียด

‘ร่อนพิบูลย์’ เป็นอำเภอสำคัญอำเภอหนึ่งของจังหวัดนครศรีธรรมราช เพราะร่อนพิบูลย์เป็นรากค้ำฐานะเศรษฐกิจฐานหนึ่งของจังหวัด แต่ละปีตั้งแต่โบราณมา รัฐได้ภาษีจากอำเภอนี้เป็นจำนวนสูงยิ่ง ขณะนี้ แม้ร่อนพิบูลย์จะยังคงเป็นร่อนพิบูลย์อยู่เหมือนลูกจ้างธรรมดาคนหนึ่ง ที่ถึงจะทำเงินทำประโยชน์ให้นายจ้างมากมายเพียงใด ก็ยังคงรับค่าจ้างอยู่ในอัตราเดิม ตั้งแต่เริ่มเข้ารับจ้างครั้งหนุ่มแน่นจนชราเต็มทีโดยไม่ก้าวหน้าตามที่ควร แต่น้ำพักน้ำแรงหรือภาษีที่อำเภอนี้ให้แก่รัฐ จำนวนยังสูงกว่าอำเภออื่นมากมายนัก

อ่านต่อได้ที่ https://web.facebook.com/permalink.php?story_fbid=3973122052699271&id=594501903894653