ที่มา : https://web.facebook.com/jiradejwong…
ผู้เขียน : ภูมิ จิระเดชวงศ์
เผยแพร่ : วันเสาร์ที่ ๒๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

รายละเอียด

 
ความเชื่อมาแต่โบราณ หากเกิดหรืออยู่บ้านเมืองใด ต้องไปสักการะ พระเสื้อเมือง สิ่งศักดิ์สิทธ์ผู้ปกปักรักษาบ้านเมืองคู่นครศรีธรรมราชมาอย่างยาวนาน สันนิษฐานว่าเป็นพระเสื้อเมืองที่เก่าแก่ที่สุดในประเทศไทย ทุก ๆ ครั้ง พิธีบ้านเมือง พิธีสำคัญ ต้องมีการสักการะ พระเสื้อเมืองทุก ๆ ครั้ง หากมีโอกาสเราทุก ๆ คนควรไปสักการะสักพระเสื้อเมือง เพื่อความเป็นมงคลแก่ชีวิตสักครั้งหนึ่ง
 
แผนที่เดินทางไปศาลพระเสื้อเมือง https://goo.gl/maps/MmZi3SjSfBBByHXj9