ที่มา : https://web.facebook.com/jiradejwong…
ผู้เขียน : ภูมิ จิระเดชวงศ์
เผยแพร่ : วันเสาร์ที่ ๒๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

รายละเอียด

 
ภาพยนต์แห่งประวัติศาสตร์ของนครศรีธรรมราช
ในหลวงรัชกาลที่ ๙ ” เสด็จ ฯ นครศรีธรรมราช พ.ศ. ๒๕๐๒
 
ขอบขอบพระคุณ ภาพเคลื่อนไหวและข้อมูล จาก K. SI THAM MA RAT (https://www.youtube.com/watch?v=NUrrc6Y6jDI)