ที่มา : https://web.facebook.com/imvanpra…
ผู้เขียน : ภูมิ จิระเดชวงศ์
เผยแพร่ : วันอาทิตย์ที่ ๑๕ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

รายละเอียด

 
ครั้นถึงเทศกาลเดือนหก
วันเพ็ญ ขึ้นปีใหม่ ทำขวัญพระธาตุ
 
แม้ขณะนี้ ภาพของการ “ทำขวัญพระธาตุ” ตามจารีตเก่าของชาวนครศรีธรรมราชจะยังมีข้อมูลไม่มากพอ แต่สิ่งที่พุทธศาสนิกชนชวนกันปฏิบัติหลังเสร็จกิจเวียนเทียน สืบเนื่องมาหลายปีให้หลังนี้ กำลังตั้งเค้าเป็น “ประเพณี” อย่างน่าสนใจ
 
ปีก่อนโน้นใช้พื้นที่บริเวณลานทรายหน้าพระวิหารหลวง ปีนี้ขยับมาปละตีนพระวิหารพระธรรมศาลา พูนทรายขึ้นเตี้ย ๆ ปักธูป เทียน ดอกไม้ ใบไม้
 
สังเกตว่าทุกคนจะยกมือขึ้นจบก่อนถ่ายภาพเก็บไว้ ไม่ก็ก่อนกลับ บรรดากองทรายเหล่านี้ ทำหน้าที่พานรองเครื่องและของสักการะพระธาตุ นอกจากที่ไปสุมไว้ตามโคนไม้ใหญ่และฐานพระเจดีย์
รู้สึกเอาส่วนตัวว่า
 
นี่คงเป็นข้อดีของการไม่เคยถูกพูดถึง
และเอื้อมมือไปสนับสนุน
ทุกอย่างจึงเลื่อนไหลไปอย่างเนิบช้า สบาย ๆ
เป็นวิสาขบูชาของประชาชน โดยประชาชน
มันช่างแสนธรรมดา แต่สงบเย็น ฯ