ที่มา : https://web.facebook.com/jiradejwong…
ผู้เขียน : ภูมิ จิระเดชวงศ์
เผยแพร่ : วันอาทิตย์ที่ ๑๕ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

รายละเอียด

พิธีบวงสรวงสักการะ พระเสื้อเมืองนครศรีธรรมราช
พระเสื้อเมือง เทพารักษ์ผู้คุ้มครองเมืองนครศรีธรรมราช
 
เมื่อวานนี้ (๑๔ พ.ค. ๒๕๖๕) ได้มีโอกาสเข้าร่วมการประชุม เพื่อสรุปหลักฐานและเอกสารความเป็นมาของศาลพระเสื้อเมือง จ.นครศรีธรรมราช พิธีการบวงสรวงสักการะพระเสื้อเมืองที่ได้ถือปฏิบัติกันมาครั้งในอดีต ซึ่งหลักฐานนั้นปรากฎอย่างชัดเจนในความสำคัญยิ่งของพระเสื้อเมือง ซึ่งในที่ประชุมได้เห็นชอบให้มีการประกอบพิธีบวงสรวงสักการะพระเสื้อเมืองตามแบบอย่างพิธีกรรมที่มีการบันทึกไว้ จึงถือได้ว่าเป็นพิธีแห่งความมงคลของบ้านเมืองและประชาชนที่ได้มีการจัดพิธีดังกล่าวขึ้น (ไม่ได้จัดมาไม่น้อยกว่า ๑๐๐ ปี)
 
จากเอกสารการบันทึกไว้นั้น ในอดีตทุก ๆ ปี ผู้ปกครองเมืองจะประกอบพิธีสักการะพระเสื้อเมืองเพราะมีความสำคัญในการคุ้มครองเมืองคอยดูแลชาวชนา และหากใครที่มีการย้ายถิ่นฐานเดินทางมาประกอบอาชีพจะต้องมาสักการะพระเมืองเป็นเบื้องต้นเสมอ ตลอดจนประชาชนในพื้นที่ต้องเดินทางมาร่วมพิธีดังกล่าว เพราะถือเป็นมงคลในการเริ่มต้น
 
ซึ่งในที่ประชุมนั้น นายณัฐวัฒน์ ภัทรสิริรดานันท์ ประธานศาลพระเสื้อเมือง นายสวัสดิ์ กฤตรัชตนันต์ (อดีตผู้ว่าราชการ จ.นครศรีรรมราช) พระครูเหมเจติยาภิบาล (วัดพระนคร อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช) และผู้เข้าร่วมประชุม ได้หารือในข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องในส่วนต่าง ๆ และได้มีข้อสรุปในการจัดพิธีบวงสรวงสักการะพระเสื้อเมืองขึ้นในวันที่ ๒๔ กรกาคม ๒๕๖๕ รายละเอียดต่าง ๆ ในการจัดพิธีดังกล่าวจะนำมาเสนอต่อไป
 
ศาลพระเสื้อเมือง ศาลที่สถิตเทพารักษ์ผู้คุ้มครองเมืองนครศรีธรรมราช ไม่ปรากฏหลักฐานการสร้างว่าเริ่มต้นเมื่อไหร่ จากหลักฐานที่พบในบันทึก “ ตำราพระราชพิธีตรุษและสารทสำหรับเมืองนครศรีธรรมราช ” ที่เขียนขึ้นใน พ.ศ. ๒๓๓๖ ได้เรียกศาลพระเสื้อเมืองว่า “ สถานพระเสื้อเมือง ” ในช่วงปี พ.ศ. ๒๔๒๗ สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระยาภานุพันธุ์วงศ์วรเดช ทรงบันทึกชื่อศาลพระเสื้อเมือง ชื่อ “ ศาลเจ้าเสื้อเมือง ” อยู่ในข้อความในหนังสือ ” ชีวิวัฒน์ บันทึกการเดินทางเสด็จประพาสหัวเมืองภาคใต้ ” เมื่อ พ.ศ. ๒๔๗๖ หรือ อีก ๔๐ ปีถัดมา สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานุวัติวงศ์ ทรงบันทึกชื่อศาลพระเสื้อเมือง ชื่อ “ ศาลเจ้าพระเสื้อเมือง ” อยู่ในข้อความในหนังสือ ” สาสน์สมเด็จ เล่ม ๑๗ ” จากหลักฐานสำคัญที่บันทึกถึงศาลพระเสื้อเมืองทั้ง ๓ ฉบับนี้ ได้บันทึกตรงกันว่าศาลพระเสื้อเมืองเป็นศาลที่สถิตเทพารักษ์ผู้คุ้มครองเมืองนครศรีธรรมราช