ที่มา : https://www.banmuang.co.th/…
ผู้เผยแพร่ : บริษัท นวกิจ บ้านเมือง จำกัด
เผยแพร่ : วันเสาร์ที่ ๔ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

รายละเอียด

สสส.ต่อยอดวัดบันดาลใจสู่ต้นแบบ “ศูนย์การเรียนรู้วัดศรีทวี” ตอบโจทย์สุขภาวะ ๔ มิติร่วมสมัย สร้างเสริมสุขภาวะวิถีพุทธ “วัดวิถี บ ว ร (บ้าน วัด โรงเรียน) ของชุมชนในเมืองใหญ่” เรียนรู้พัฒนาวัด ตามหลักสัปปายะ ๔ ตั้งเป้าเพิ่มอีก ๒๐ แห่ง ในปี ๒๕๖๕

อ่านต่อได้ที่ https://www.banmuang.co.th/news/bangkok/261288