ที่มา : https://web.facebook.com/jiradejwong…
ผู้เขียน : ภูมิ จิระเดชวงศ์
เผยแพร่ : วันอังคารที่ ๔ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๔

รายละเอียด

ก่อนพุทธศักราช เมืองตักกะศิลา ประเทศอินเดีย ต้นกำเนิด อหิวาตกโรคไข้ทรพิษ ไข้เหนือ ไข้กาฬ ไข้เหลือง

ก่อน พ.ศ. ๘๐ เมืองเวสาลี ประเทศอินเดีย สมัยพุทธกาล มีการประพรมน้ำพุทธมนต์
พ.ศ. ๑๘๙๐ – ๑๘๙๓ อหิวาตกโรคระบาด กรุงสุโขทัย พระเจ้าอู่ทอง อพยพผู้คน
พ.ศ. ๑๘๙๓ อหิวาตกโรคระบาดอีก ที่กรุงศรีอยุธยา ยุคของพระเจ้าอู่ทอง
พ.ศ. ๒๓๖๐ – ๒๓๖๖ เกิดโรคระบาดใหญ่ทั่วโลก
พ.ศ. ๒๓๖๓ อหิวาตกโรคระบาด กรุงรัตนโกสินทร์ ( ยุครัชกาลที่ ๒ )
พ.ศ. ๒๕๖๓ โควิด ๑๙ ระบาดทั่วโลก

ทุก ๆ ครั้งที่เกิดโรคระบาด มนุษย์นั้นสามารถฝ่าฟันวิกฤตไปได้ทุก ๆ ครั้ง การตั้งสติอยู่บนพื้นฐานความไม่ประมาทจะนำพาเราทุก ๆ คนผ่านพ้นไปได้