ที่มา : https://youtu.be/Z6ohPDzftuk
ช่อง : บ้านใส่ใจ นคร๔ : BanSaiijaii
เผยแพร่ : วันพฤหัสบดีที่ ๒๓ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๙