ที่มา : https://youtu.be/mBTLa8_6hoA
ช่อง : AR Book Nakhon si thammarat
เผยแพร่ : วันจันทร์ที่ ๑๑ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๒