รายละเอียด

พระแม่ธรณีบีบมวยผม น้ำซึ่งพระโพธิสัตว์ทรงกรวดอุทิศส่วนกุศลหลังให้ทานจึงท่วมกองทัพพญามาร


บริจาค : ผ่านแอปของทุกธนาคาร
Donate: Via any banking app