รายละเอียด ๑

น้อมบูชาองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า ขอเชิญพุทธศาสนิกชนปฏิบัติบูชา บวชเนกขัมมนารี ๑ คืน ๑ วัน ณ วัดศรีทวี ในวันที่ ๑๖ – ๑๗ กุมภาพันธ์ พุทธศักราช ๒๕๖๕ บวชวันที่ ๑๖ เวลา ๐๗.๐๐ น. ลาศีลวันที่ ๑๗ เวลา ๐๖.๐๐ น. รับไม่เกิน ๓๐ ท่านเท่านั้น

ติดต่อสอบถาม
พระพุทธิสารเมธี เจ้าอาวาสวัดศรีทวี
โทร. ๐๘๑-๓๗๐-๕๙๙๑, ๐๗๕-๓๔๑-๒๔๘
https://watsritawee.org

  watsritawee      ๗ ก.พ. ๒๕๖๕

รายละเอียด ๒

วัดศรีทวีได้จัดเตรียมสถานที่ไว้พร้อมสำหรับพิธีบวชเนกขัมในกาลมาฆบูชาเช้าวันพรุ่งนี้

  watsritawee      ๑๕ ก.พ. ๒๕๖๕