รายละเอียด ๑

ขอเชิญทุกท่านร่วมทำบุญให้ทานไฟ ๒๕๖๕ ณ วัดศรีทวี จังหวัดนครศรีธรรมราช ในวันพุธที่ ๕ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๕ ตั้งแต่เวลา ๐๖.๐๐ น. ถึง ๐๘.๐๐ น.

ติดต่อสอบถาม
พระพุทธิสารเมธี เจ้าอาวาสวัดศรีทวี
โทร. ๐๘๑-๓๗๐-๕๙๙๑, ๐๗๕-๓๔๑-๒๔๘
https://watsritawee.org

  watsritawee      ๒๓ ธ.ค. ๒๕๖๔

รายละเอียด ๒

วัดศรีทวีได้จัดเตรียมสถานที่ไว้พร้อมสำหรับประเพณีให้ทานไฟเช้าวันพรุ่งนี้

  watsritawee      ๔ ม.ค. ๒๕๖๕