รายละเอียด ๑

หลังสถานการณ์น้ำท่วมในจังหวัดนครศรีธรรมราช เมื่อวันที่ ๑-๔ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ ขณะนี้สถานีวิทยุพระพุทธศาสนาและสังคม วัดศรีทวี จังหวัดนครศรีธรรมราช เอฟเอ็ม ๑๐๓.๒๕ เมกะเฮิรตซ์ ได้เปิดดำเนินการเป็นปกติแล้ว

ติดต่อสอบถาม
พระพุทธิสารเมธี เจ้าอาวาสวัดศรีทวี
โทร. ๐๘๑-๓๗๐-๕๙๙๑, ๐๗๕-๓๔๑-๒๔๘
https://watsritawee.org

  watsritawee      ๕ ธ.ค. ๒๕๖๓