รายละเอียด

ขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนร่วมทอดกฐินสามัคคี
ณ วัดศรีทวี
ตำบลท่าวัง อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช
ในวันอาทิตย์ที่ ๒๐ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒
เวลา ๑๐.๐๐ น.

กำหนดการ
วันเสาร์ที่ ๑๙ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ ตรงกับแรม ๖ ค่ำ เดือน ๑๑
๑๙.๐๐ น. กองกฐินพร้อมกัน ณ ศาลาวัดศรีทวี
๑๙.๓๐ น. พระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์สมโภชองค์กฐิน

วันอาทิตย์ที่ ๒๐ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ ตรงกับแรม ๗ ค่ำ เดือน ๑๑
๑๐.๐๐ น. คณะกฐินพร้อมกัน ณ วัดศรีทวี
๑๑.๐๐ น. ถวายภัตตาหารแด่พระภิกษุสามเณร
คณะกฐินพร้อมพุทธบริษัทร่วมรับประทานอาหาร
๑๓.๐๐ น. แสดงพระธรรมเทศนา
๑๓.๓๐ น. ถวายผ้ากฐิน
พระสงฆ์อนุโมทนา, เสร็จพิธี

ประธานคณะกรรมการกฐิน
นางวิไลภรณ์ ไชยพานิช
ร้านสว่างโอสถ นครศรีธรรมราช

ท่านสามารถร่วมสมทบทุนได้ตามกำลังศรัทธา ณ วัดศรีทวี
หรือบริจาคผ่านธนาคารกรุงไทย สาขานครศรีธรรมราช
เลขบัญชี : ๘๐๑-๑-๔๑๕๐๙-๓ ชื่อบัญชี : วัดศรีทวี

ติดต่อสอบถาม
พระพุทธิสารเมธี เจ้าอาวาสวัดศรีทวี
โทร. ๐๘๑-๓๗๐-๕๙๙๑, ๐๗๕-๓๔๑-๒๔๘
https://watsritawee.org

  watsritawee      ๒๐ ต.ค. ๒๕๖๒      ๓ ก.ค. ๒๕๖๔