รายละเอียด

เหวี่ยงไปแรง…มันก็กลับมาแรง เป็นกฏแห่งกรรม ที่ต้องระวังสังวร

พุทธทาสภิกขุ