รายละเอียด

เหวี่ยงไปแรง…มันก็กลับมาแรง เป็นกฏแห่งกรรม ที่ต้องระวังสังวร

พุทธทาสภิกขุ


เติมบุญ
: สแกนคิวอาร์โค้ดนี้
ผ่านแอปของทุกธนาคาร