รายละเอียด

หยุด เย็น ยอม อย่านึกถึงอะไรมากกว่า ไอ้ความที่มันว่าง สงบเย็น หยุดกันได้ ยอมกันได้ ถ้าคนมันมีตัวกูของกู มันไม่รู้จักยอมใคร

พุทธทาสภิกขุ


เติมบุญ
: สแกนคิวอาร์โค้ดนี้
ผ่านแอปของทุกธนาคาร