ที่มา : https://web.facebook.com/pg/BUNCHAR2500/…
ผู้เขียน : บัญชา พงษ์พานิช
เผยแพร่ : วันศุกร์ที่ ๑๔ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒

รายละเอียด

เมื่อบ่ายวานนี้นั้น พวกเราหารือกันที่วัดศรีทวี ซึ่งผมเกิดความคิดและรู้สึกวิเศษว่า … นี้คือหมุดหมายใหม่แห่งเมืองนครแน่แล้ว

๑) โดยท่านเจ้าคุณ วัดศรีทวี และคณะ ฯ ที่ทุ่มเทกับวัด กับการพระศาสนา มาสารพัดนั้น การประชุมหารือวันนี้เป็นอีกบทบาทสำคัญของบริษัทชาวพุทธที่ศรีทวี ที่พระพุธองค์ทรงมอบให้และฝากไว้ มีท่านเจ้าคุณเป็นประธาน กับ ๒ ไวยาวัจกรวัด ๑ อดีตข้าราชการอาวุโส ๑ นักธุรกิจกลางเมือง กับ ๒ หน่วยงานสำคัญของรัฐที่เกี่ยวข้อง ๑ หัวหน้า ฯ จากเทศบาลนคร และ ๒ จนท.จากสำนักพุทธ แล้วก็พวกเราจากอาศรมศิลป์ และ สวนโมกข์กรุงเทพ โดยมีผมแทรกเข้าไปในฐานะคนหน้าวัดเข้าไปด้วย

๒) ท่านเจ้าคุณนัดมาหารือว่า จะทำอย่างไรต่อกับอาคารพาณิชย์แถวที่หน้าวัด ซึ่งเดิมนั้นท่านเจ้าคุณพัฒน์ สร้างไว้เพื่อได้ปัจจัยมาบำรุงวัด แต่ขณะนี้ ที่ท่านเจ้าคุณพุทธ ฯ ปรารภจะรื้อออกเสีย เพื่อเปิดหน้าวัดให้สง่างาม โดยขอให้อาศรมศิลป์ช่วยทำแบบให้

๓) ผลการหารือกันวานนี้นั้น ผมได้ประมวลออกมาประมาณนี้

๓.๑ ด้วยผืนดินนี้เป็นที่วัด ต้องรักษาไว้เป็นของการพระศาสนา ส่วนจะเอื้อเฟื้อเพื่อการสัญจรของพหุชน ให้แนวถนนตรงวงเวียนสะดวกขึ้นบ้างนั้น อาจพิจารณาได้ โดยจะหารือร่วมกันกับวัด สำนักพุทธ และเทศบาล เพื่อกำหนดแนวและเขตที่ชัด ๆ

๓.๒ ควรเร่งการออกแบบเพื่อพัฒนาพื้นที่ โดยทั้งหมดยังเป็นเขตวัดที่มีรั้วรอบขอบชิด เกรงว่าจะเกิดการรุกเข้าใช้ของใครไม่รู้ และยากต่อการจัดการของวัดและสงฆ์ ซึ่งไม่ใช่วิสัยที่จะไปยุ่งยากกับเรื่องเหล่านั้น

๓.๓ ด้วยภูมิสถานที่สวยมาก ณ ตำแหน่งนั้นเคยเป็นจุดนัดพบของผู้คนทางตอนเหนือของเมือง กล่าวคือ คนจากพรหมคีรีทั้งนั้น จะมาถึงทางนี้ ผ่านสะพานยาวและนอกโคก จนกลายเป็นชุมทางและตลาดใหญ่ ใต้ต้นฉำฉายักษ์ ครั้นเกิดสถานีรถไฟ โรงสีและโรงหนัง ก็กลายเป็นชุมทางสำคัญของเมือง ที่สำคัญคือพระรูปใดขึ้นลงรถไฟ ก็ใช้วัดนี้เป็นที่พำนักพัก ที่สำคัญ ณ ขณะนี้ หากรื้อตึกออก
ก็จะเห็น ๔ สิ่งที่เด่นโดด ซุ้มประตู รูปเจ้าคุณพัฒน์ พระอุโบสถ และ อาคารเวสสะโกศล
ตั้งอยู่ ณ ชุมทาง ทั้งจากเทวราช ยมราช และ สะพานยาว

๓.๔ หากออกแบบดี ๆ ให้รักษาขอบเขตวัดชัด ๆ และยากจะบุกรุก ให้สวยสง่างามจากทุกทิศ รวมทั้งที่ในวัด ที่เป็นการขยายพื้นที่ฝั่งพระอุโบสถ และ ศาลาเวส ฯ ให้เป็นเขตกิจการพระศาสนา อันสัปปายะด้วยแล้ว วัดศรีทวี จะยิ่งกลายเป็นเพชรเม็ดงามของพระพุทธศาสนาในนครเมืองพระของพวกเราทั้งหลาย

ขอเชิญร่วมด้วยช่วยกัน ไปถวายงานนี้กับท่านเจ้าคุณและชาววัดศรีทวีนะครับ

๕ มิ.ย. ๖๒ เวลา ๐๘.๐๓ น.
บ้านบวรรัตน์ ท่าวัง เมืองนคร