ที่มา : http://www.gotonakhon.com/…
ผู้เขียน : komol
เผยแพร่ : วันพฤหัสบดีที่ ๑๕ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๔

รายละเอียด

การเปลี่ยนแปลง เป็นสิ่งที่แน่นอน ทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้ ล้วนเคลื่อนไปสู่การสลายตัวไปทั้งสิ้น เป็นสัจจธรรม เมืองคอนและทุกสิ่งก็หนีไม่พ้น กฏการเกิดขึ้น-ตั้งอยู่-ดับไป ในอดีตที่ที่เป็นจุดศูนย์กลางทางการค้ามาแต่โบราณ “ท่าวัง” ย่อมมีประวัติมากมายและ ศรีทวี (ท่ามอญ) สะพานยาวก็มีประวัติมายาวนาน เพราะ 2 บริเวณนี้ ตั้งอยู่ใกล้กับท่าเรือที่ชาวต่างชาติเข้ามาติดต่อค้าขายและแสวงโชคกับชาวเมืองคอนและชาติต่าง ๆ เช่น ชาวอินเดีย ศรีลังกา ชวา มาลายู จีนและอาหรับ ยุโรปและอเมริกา เมื่อผู้เข้ามาติดต่อในช่วงแรก ๆ ต้องอาศัยอยู่ใกล้ท่าน้ำแล้วขยับขยายตั้งหลักปักฐานที่เมืองคอน ทำให้ย่านนี้มีความเกี่ยวพันและมีประวัติความเป็นอยู่คู่กันตลอดมา แม้ปัจจุบันจะมีความเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นเป็นอย่างมากตามกฏอนิจจัง แต่ก็ยังคงมีรอยอดีตอันรุ่งเรือง-คับคั่งไปด้วยผู้คนที่สัญจรไปมาเหมือนเป็นเมืองที่ตื่นอยู่ตลอดเวลาหลงเหลือให้ได้เห็นกันอยู่

อ่านต่อได้ที่ http://www.gotonakhon.com/?p=6120