ที่มา : http://www.gotonakhon.com/…
ผู้เขียน : komol
เผยแพร่ : วันพฤหัสบดีที่ ๑๕ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔

รายละเอียด

การเปลี่ยนแปลง เป็นสิ่งที่แน่นอน ทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้ ล้วนเคลื่อนไปสู่การสลายตัวไปทั้งสิ้น เป็นสัจจธรรม เมืองคอนและทุกสิ่งก็หนีไม่พ้น กฏการเกิดขึ้น-ตั้งอยู่-ดับไป ในอดีตที่ที่เป็นจุดศูนย์กลางทางการค้ามาแต่โบราณ “ท่าวัง” ที่มีประวัติมายาวนาน ย่อมมีประวัติมากมายและ ศรีทวี(ท่ามอญ) สะพานยาวก็มีประวัติมายาวนาน เพราะบริเวณ 2 สถานที่นี้ อยู่ใกล้กับบริเวณท่าเรือที่ติดต่อบุคคลภายนอกจากชาติต่าง ๆ ที่เข้ามาติดต่อทางการค้าและแสวงโชคจากชาติต่าง ๆ เช่น ชาวอินเดีย ศรีลังกา ชวา มาลายู จีนและอาหรับ และมีความสัมพันธ์กับต่างประเทศของ เอเชีย ตะวันออกกลาง ยุโรปและอเมริกา คือ ท่าเรือท่าวัง(ท่าโพธิ์) เมื่อผู้เข้ามาติดต่อช่วงแรก ๆ ต้องอาศัยอยู่ใกล้ท่าน้ำแล้วขยับขยายภายหลังและตั้งหลักฐานที่เมืองคอน ทำให้ย่านนี้มีความเกี่ยวพันและมีประวัติความเป็นอยู่คู่กันตลอดมา ถึงแม้นปัจจุบันมีความเปลี่ยนแปลงไปอย่างมากตามกฏอนิจจัง แต่ยังคงเหลือเป็นรอยอดีตอันรุ่งเรือง-คับคั้งไปด้วยผู้คนที่สัญจรเหมือนเป็นเมืองที่ตื่นอยู่ตลอดเวลา

อ่านต่อได้ที่ http://www.gotonakhon.com/?p=6120