วิดีโอ Video

วัดศรีทวีขอส่งมอบความสุขให้นักเรียนโรงเรียนกรุงหยันวิทยาคารทุกคน (๒๒ พ.ค. ๒๕๕๕) Wat Sritawee Delivers Happiness to All Students of Krungyan Wittayakarn School (May 22, 2012)

วัดศรีทวีขอส่งมอบความสุขให้นักเรียนโรงเรียนกรุงหยันวิทยาคารทุกคน (๒๒ พ.ค. ๒๕๕๕) Wat Sritawee Delivers Happiness to All Students of Krungyan Wittayakarn School (May 22, 2012)

ที่มา : https://youtu.be/pe2_xDNAxwoช่อง : stisumpannoเผยแพร่ : วันอังคารที่ ๒๒ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๕

ภาพบรรยากาศการปฎิบัติธรรม ตามแนวคุณแม่สิริ กรินชัย ที่วัดศรีทวี จังหวัดนครศรีธรรมราช เดือนมีนาคม ๒๕๕๓ (๑๙ เม.ย. ๒๕๕๓) Practice Dhamma Along the Direction of Mother Siri Karinchai at Sritawee Temple, Nakorn Sri Dhammaraj, March 2010 (Apr 19, 2000)

ภาพบรรยากาศการปฎิบัติธรรม ตามแนวคุณแม่สิริ กรินชัย ที่วัดศรีทวี จังหวัดนครศรีธรรมราช เดือนมีนาคม ๒๕๕๓ (๑๙ เม.ย. ๒๕๕๓) Practice Dhamma Along the Direction of Mother Siri Karinchai at Sritawee Temple, Nakorn Sri Dhammaraj, March 2010 (Apr 19, 2000)

ที่มา : https://youtu.be/jbmsYt5mYGQช่อง : Seekuang BJเผยแพร่ : วันจันทร์ที่ ๑๙ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๓