วิดีโอ Video

พระพุทธิสารเมธีปรารภธรรม งานบำเพ็ญกุศลคุณแม่รัตนา พงษ์พานิช (๑๘ ต.ค. ๒๕๕๙) Phra Puttisarametee Mentions Dhamma at the Final Ceremony of Khunmae Rattana Pongpanich (Oct 18, 2016)

พระพุทธิสารเมธีปรารภธรรม งานบำเพ็ญกุศลคุณแม่รัตนา พงษ์พานิช (๑๘ ต.ค. ๒๕๕๙) Phra Puttisarametee Mentions Dhamma at the Final Ceremony of Khunmae Rattana Pongpanich (Oct 18, 2016)

ที่มา : https://youtu.be/AZYftzk-7mEช่อง : หอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญ -BIA-เผยแพร่ : วันอังคารที่ ๑๘ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๙

บริหารสมอง ฝนตกเปาะแปะ ค่ายทักษะชีวิต : สพป.นศ. ๔ (๒๓ มิ.ย. ๒๕๕๙) Brain Exercise: Light rain, Life Skill Camp, Nakorn Sri Dhammaraj Primary Educational Service Area Office 4 (Jun 23, 2016)

บริหารสมอง ฝนตกเปาะแปะ ค่ายทักษะชีวิต : สพป.นศ. ๔ (๒๓ มิ.ย. ๒๕๕๙) Brain Exercise: Light rain, Life Skill Camp, Nakorn Sri Dhammaraj Primary Educational Service Area Office 4 (Jun 23, 2016)

ที่มา : https://youtu.be/Z6ohPDzftukช่อง : บ้านใส่ใจ นคร๔ : BanSaiijaiiเผยแพร่ : วันพฤหัสบดีที่ ๒๓ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๙

บริหารสมอง The sea the sand the sun ค่ายทักษะชีวิต : สพป.นศ. ๔ (๒๓ มิ.ย. ๒๕๕๙) Brain Exercise: The sea the sand the sun, Life Skill Camp, Nakorn Sri Dhammaraj Primary Educational Service Area Office 4 (Jun 23, 2016)

บริหารสมอง The sea the sand the sun ค่ายทักษะชีวิต : สพป.นศ. ๔ (๒๓ มิ.ย. ๒๕๕๙) Brain Exercise: The sea the sand the sun, Life Skill Camp, Nakorn Sri Dhammaraj Primary Educational Service Area Office 4 (Jun 23, 2016)

ที่มา : https://youtu.be/dPc4oldDRPsช่อง : บ้านใส่ใจ นคร๔ : BanSaiijaiiเผยแพร่ : วันพฤหัสบดีที่ ๒๓ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๙