วิดีโอ Video

สืบสาน ปณิธาน – ตักบาตรสาธิตแบบพุทธกาล (๒๕ มิ.ย. ๒๕๖๒) Carry On the Wishes – Giving Alms Demonstration as in the Time of the Buddha (Jun 25, 2019)

สืบสาน ปณิธาน – ตักบาตรสาธิตแบบพุทธกาล (๒๕ มิ.ย. ๒๕๖๒) Carry On the Wishes – Giving Alms Demonstration as in the Time of the Buddha (Jun 25, 2019)

ที่มา : https://youtu.be/0-we4nYEyK0ช่อง : หอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญ -BIA-เผยแพร่ : วันอังคารที่ ๒๕ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒