วิดีโอ Video

ลงใต้ไปวัดศรีทวี ฟังแก่นแท้คำสอนของการสร้างบุญด้วยใจไม่ใช่เงิน (๑๔ ก.พ. ๒๕๖๓) Visit Wat Sritawee: Listen to the Essence of Teaching for Making Merit by Heart, not Money (Feb 14, 2020)

ลงใต้ไปวัดศรีทวี ฟังแก่นแท้คำสอนของการสร้างบุญด้วยใจไม่ใช่เงิน (๑๔ ก.พ. ๒๕๖๓) Visit Wat Sritawee: Listen to the Essence of Teaching for Making Merit by Heart, not Money (Feb 14, 2020)

ที่มา : https://youtu.be/4dUezhOhR4Eช่อง : The Cloudเผยแพร่ : วันศุกร์ที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๓

สืบสาน ปณิธาน – ตักบาตรสาธิตแบบพุทธกาล (๒๕ มิ.ย. ๒๕๖๒) Carry On the Wishes – Giving Alms Demonstration as in the Time of the Buddha (Jun 25, 2019)

สืบสาน ปณิธาน – ตักบาตรสาธิตแบบพุทธกาล (๒๕ มิ.ย. ๒๕๖๒) Carry On the Wishes – Giving Alms Demonstration as in the Time of the Buddha (Jun 25, 2019)

ที่มา : https://youtu.be/0-we4nYEyK0ช่อง : หอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญ -BIA-เผยแพร่ : วันอังคารที่ ๒๕ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒