ที่มา : https://youtu.be/ip_hvGa6UVg
ช่อง : สถานีวิทยุพระพุทธศาสนาและสังคม จังหวัดนครศรีธรรมราช วัดศรีทวี
เผยแพร่ : วันพฤหัสบดีที่ ๑๑ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๘