ที่มา : https://web.facebook.com/prnakhonsi…
ช่อง : ประชาสัมพันธ์จังหวัดนครศรีธรรมราช
เผยแพร่ : วันเสาร์ที่ ๗ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๓