ที่มา : https://youtu.be/yZzdJSw6EiI
ช่อง : Satima Panyakerd
เผยแพร่ : วันอาทิตย์ที่ ๑๙ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๓