รายละเอียด

พระโพธิสัตว์ทรงพระสุบิน ๕ ประการ เป็นลางบอกเหตุให้ทรงทราบว่าจะได้ตรัสรู้และได้ประกาศสัจจธรรม


บริจาค : ผ่านแอปของทุกธนาคาร
Donate: Via any banking app