รายละเอียด

พราหมณ์พยากรณ์ ๒ แง่ คือ เป็นพระเจ้าจักรพรรดิ หรือ เป็นศาสดาเอกของโลก โกณฑัญญะบอกว่าแง่หลัง


บริจาค : ผ่านแอปของทุกธนาคาร
Donate: Via any banking app