รายละเอียด

พระพุทธเจ้าทรงอาพาธจากภัตตาหารมื้อสุดท้าย ซึ่งถวายโดยนายจุนทะ ก่อนเสด็จดับขันธปรินิพพาน


บริจาค : ผ่านแอปของทุกธนาคาร
Donate: Via any banking app