รายละเอียด

พระพุทธเจ้าตรัสบอกพระอานนท์ว่า บิณฑบาตรที่ให้ผลมาก มี ๒ ครั้ง คือ ก่อนตรัสรู้และก่อนปรินิพพาน


บริจาค : ผ่านแอปของทุกธนาคาร
Donate: Via any banking app