รายละเอียด

พระพุทธเจ้าทรงพาพระนันทะไปชมสวรรค์เพื่อให้ลืมภรรยาแล้วตั้งใจปฏิบัติธรรมจนบรรลุเป็นพระอรหันต์ได้


บริจาค : ผ่านแอปของทุกธนาคาร
Donate: Via any banking app