ทอดผ้าป่าสมทบทุน กองทุนเผยแผ่ธรรมทางวิทยุ ฯ วัดศรีทวี (๑๑ ส.ค. ๖๒)

ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าสมทบทุน กองทุนเผยแผ่ธรรมทางวิทยุพระพุทธศาสนาและสังคม วัดศรีทวี จังหวัดนครศรีธรรมราช เอฟเอ็ม ๑๐๓.๒๕ เมกะเฮิรตซ์ (FM 103.25 MHz) “สื่อธรรมะ สาระเพื่อชุมชน” ณ วัดศรีทวี จังหวัดนครศรีธรรมราช ในวันอาทิตย์ที่ ๑๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ (วันขึ้น ๑๑ ค่ำ เดือน ๙) เวลา ๐๙.๐๐ น.

กำหนดการ
๐๙.๐๐ น. เสวนาธรรม โดยทีมงานวิทยุ
๑๐.๐๐ น. ถวายผ้าป่า พระสงฆ์อนุโมทนา
๑๑.๐๐ น. ถวายภัตตาหารแด่พระภิกษุ-สามเณร
เสร็จพิธี เชิญคณะพุทธบริษัทร่วมรับประทานอาหาร

ท่านสามารถร่วมบุญได้โดยโอนเงินเข้าบัญชี
ธนาคารกรุงไทย สาขาโรบินสัน-โอเชี่ยน นครศรีธรรมราช
ชื่อบัญชี วัดศรีทวี (เพื่อเผยแผ่ธรรมทางวิทยุ)
เลขที่บัญชี ๔๘๗-๐-๓๓๑๔๑-๑

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือแจ้งการบริจาคได้ที่เจ้าอาวาสวัดศรีทวี 
โทรศัพท์ : ๐๗๕-๓๔๑-๒๔๘, ๐๘๑-๓๗๐-๕๙๙๑ 
เวบไซต์ : watsritawee.org 
ที่อยู่ : ๒๑๓๑/๘ ถนนเทวราช ตำบลท่าวัง อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช ๘๐๐๐๐