ตักบาตรเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก (๔ พ.ค. ๖๒)

ขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนร่วมกัน ตักบาตรเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ณ วัดศรีทวี จังหวัดนครศรีธรรมราช ในวันเสาร์ที่ ๔ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เริ่มเวลา ๐๘.๓๐ น.