ตักบาตรเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก (4 พ.ค. 62)

ขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนร่วมกัน ตักบาตรเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ณ วัดศรีทวี จังหวัดนครศรีธรรมราช ในวันเสาร์ที่ 4 พฤษภาคม 2562 เริ่มเวลา 08.00 น.