ข่าว News

จัดทำกรอบรูปสมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส (๒๘ ธ.ค. ๒๕๖๔) Framming the Picture of Somdet Phramahasamanachao Kromphraya Vajirananavarorasa (Dec 28, 2021)

จัดทำกรอบรูปสมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส (๒๘ ธ.ค. ๒๕๖๔) Framming the Picture of Somdet Phramahasamanachao Kromphraya Vajirananavarorasa (Dec 28, 2021)

วัดศรีทวี จังหวัดนครศรีธรรมราช ได้ดำเนินการจัดทำกรอบรูปสมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส โดยใช้งบประมาณจากเงินบริจาคทั้งสิ้น ๑,๒๐๐.๐๐ บาท การดำเนินงานครั้งนี้แล้วเสร็จอย่างสมบูรณ์เมื่อวันอังคารที่ ๒๘ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ ติดต่อสอบถามพระพุทธิสารเมธี...

“ตักบาตรแบบวิถีพุทธ” และ “ตักบาตรเดือนเกิด” (๔ ธ.ค. ๒๕๖๔) “Offer Food in the Buddhist Way” and “Give Alms in the Birth Month” (Dec 4, 2021)

“ตักบาตรแบบวิถีพุทธ” และ “ตักบาตรเดือนเกิด” (๔ ธ.ค. ๒๕๖๔) “Offer Food in the Buddhist Way” and “Give Alms in the Birth Month” (Dec 4, 2021)

ขอเชิญท่านพุทธศาสนิกชนร่วม “ตักบาตรแบบวิถีพุทธ” และ “ตักบาตรเดือนเกิด” ณ วัดศรีทวี จังหวัดนครศรีธรรมราช ในวันเสาร์ที่ ๔ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ เวลา ๐๘.๐๐ น. ติดต่อสอบถามพระพุทธิสารเมธี เจ้าอาวาสวัดศรีทวีโทร. ๐๘๑-๓๗๐-๕๙๙๑, ๐๗๕-๓๔๑-๒๔๘https://watsritawee.org   watsritawee   ...

ปฏิบัติธรรมเนื่องในโอกาสวันพ่อแห่งชาติ (๒-๗ ธ.ค. ๒๕๖๔) Practicing Dhamma on National Father’s Day Occasion (Dec 2-7, 2021)

ปฏิบัติธรรมเนื่องในโอกาสวันพ่อแห่งชาติ (๒-๗ ธ.ค. ๒๕๖๔) Practicing Dhamma on National Father’s Day Occasion (Dec 2-7, 2021)

ขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนปฏิบัติธรรมเพื่อน้อมอุทิศถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ ณ วัดศรีทวี จังหวัดนครศรีธรรมราช ตั้งแต่วันที่ ๒-๗ ธันวาคม ๒๕๖๔ ติดต่อสอบถามพระพุทธิสารเมธี...

พิธีเปิดศูนย์การเรียนรู้วัดศรีทวี (๑ ธ.ค. ๒๕๖๔) Opening Ceremony of Wat Sritawee Learning Center (Dec 1, 2021)

พิธีเปิดศูนย์การเรียนรู้วัดศรีทวี (๑ ธ.ค. ๒๕๖๔) Opening Ceremony of Wat Sritawee Learning Center (Dec 1, 2021)

ขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนร่วมพิธีเปิดศูนย์การเรียนรู้วัดศรีทวี และตักบาตรแบบวิถีพุทธ ณ ศาลาพ่อท่านจุฬ วัดศรีทวี จังหวัดนครศรีธรรมราช ในวันพุธที่ ๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ เวลา ๐๘.๐๐ น. ถึง ๑๐.๓๐ น. ติดต่อสอบถามพระพุทธิสารเมธี เจ้าอาวาสวัดศรีทวีโทร. ๐๘๑-๓๗๐-๕๙๙๑,...

กฐินวัดศรีทวี (๒๔ ต.ค. ๒๕๖๔) Kathina Wat Sritawee (Oct 24, 2021)

กฐินวัดศรีทวี (๒๔ ต.ค. ๒๕๖๔) Kathina Wat Sritawee (Oct 24, 2021)

ขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนร่วมทอดกฐินสามัคคีณ วัดศรีทวีตำบลท่าวัง อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราชวันอาทิตย์ที่ ๒๔ ตุลาคม พุทธศักราช ๒๕๖๔ตรงกับแรม ๓ ค่ำ เดือน ๑๑****************ด้วยพระพุทธานุญาต ให้ภิกษุผู้อยู่จำพรรษาครบถ้วนไตรมาสในอาวาสนั้น ๆ สามารถรับผ้ากฐินได้...

บูรณะบ่อน้ำโบราณวัดศรีทวี (๑ ต.ค. ๒๕๖๔) Renovate an Ancient Well of Wat Sritawee (Oct 1, 2021)

บูรณะบ่อน้ำโบราณวัดศรีทวี (๑ ต.ค. ๒๕๖๔) Renovate an Ancient Well of Wat Sritawee (Oct 1, 2021)

วัดศรีทวี จังหวัดนครศรีธรรมราช ได้ดำเนินการบูรณะบ่อน้ำซึ่งอยู่คู่กับวัดศรีทวีมาเป็นเวลานาน โดยใช้งบประมาณจากเงินบริจาคทั้งสิ้น ๑๖,๐๐๐.๐๐ บาท การดำเนินงานครั้งนี้แล้วเสร็จอย่างสมบูรณ์เมื่อวันศุกร์ที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ ติดต่อสอบถามพระพุทธิสารเมธี...

แปะจารึกน้ำพระทัยและพระราชดำรัสของสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช (๑๖ ก.ย. ๒๕๖๔) Paste the Inscription of His Majesty King Taksin the Great’s Will and Speech (Sep 16, 2021)

แปะจารึกน้ำพระทัยและพระราชดำรัสของสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช (๑๖ ก.ย. ๒๕๖๔) Paste the Inscription of His Majesty King Taksin the Great’s Will and Speech (Sep 16, 2021)

วัดศรีทวี จังหวัดนครศรีธรรมราช ได้ดำเนินการจัดทำและติดตั้งจารึกน้ำพระทัยและพระราชดำรัสของสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช โดยใช้งบประมาณจากเงินบริจาคทั้งสิ้น ๑๒,๐๐๐.๐๐ บาท การดำเนินงานครั้งนี้แล้วเสร็จอย่างสมบูรณ์เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔...

บูรณะกุฏิวัฒโน (๑๖ ก.ย. ๒๕๖๔) Renovate Wattano Cubicle (Sep 16, 2021)

บูรณะกุฏิวัฒโน (๑๖ ก.ย. ๒๕๖๔) Renovate Wattano Cubicle (Sep 16, 2021)

วัดศรีทวี จังหวัดนครศรีธรรมราช ได้ดำเนินการบูรณะ ทาสี และจัดทำป้ายชื่อกุฏิวัฒโน โดยใช้งบประมาณจากเงินบริจาคทั้งสิ้น ๓๐,๐๐๐.๐๐ บาท การดำเนินงานครั้งนี้แล้วเสร็จอย่างสมบูรณ์เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔ ติดต่อสอบถามพระพุทธิสารเมธี...

ทำบุญอดีตเจ้าอาวาสวัดศรีทวี (๙ ก.ย. ๒๕๖๔) Make Merit for the Former Leaders of Wat Sritawee (Sep 9, 2021)

ทำบุญอดีตเจ้าอาวาสวัดศรีทวี (๙ ก.ย. ๒๕๖๔) Make Merit for the Former Leaders of Wat Sritawee (Sep 9, 2021)

วันพฤหัสสับดีที่ ๙ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔ ผู้บริหารและคณะครูอาจารย์โรงเรียนวัดศรีทวี อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช ได้ทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้กับพระภัทรธรรมธาดา (ฮั้ว โสภิโต) และ พระครูเหมเจติยานุรักษ์ (ห้องกิ้ม วุฑฺฒิํกโร) อดีตเจ้าอาวาสวัดศรีทวี โดยมีพระพุทธิสารเมธี...

ติดตั้งป้ายชื่ออุทยานภายในวัดศรีทวี (๙ ก.ค. ๒๕๖๔) Install Nameplates of the Parks Within Wat Sritawee (Jul 9, 2021)

ติดตั้งป้ายชื่ออุทยานภายในวัดศรีทวี (๙ ก.ค. ๒๕๖๔) Install Nameplates of the Parks Within Wat Sritawee (Jul 9, 2021)

วัดศรีทวี จังหวัดนครศรีธรรมราช ได้ดำเนินการติดตั้งป้ายชื่อสวนภัทรธรรม สวนภัทรกิจ และ สวนพุทธธรรม รวมทั้งหมด ๓ ป้าย โดยใช้งบประมาณจากเงินบริจาคทั้งสิ้น ๑๕,๐๐๐.๐๐ บาท การดำเนินงานครั้งนี้แล้วเสร็จอย่างสมบูรณ์เมื่อวันศุกร์ที่ ๙ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๔...

“ตักบาตรแบบวิถีพุทธ” และ “ตักบาตรเดือนเกิด” (๑ พ.ค. ๒๕๖๔) (งด) “Offer Food in the Buddhist Way” and “Give Alms in the Birth Month” (May 1, 2021) (Cancelled)

“ตักบาตรแบบวิถีพุทธ” และ “ตักบาตรเดือนเกิด” (๑ พ.ค. ๒๕๖๔) (งด) “Offer Food in the Buddhist Way” and “Give Alms in the Birth Month” (May 1, 2021) (Cancelled)

ขอเชิญท่านพุทธศาสนิกชนร่วม “ตักบาตรแบบวิถีพุทธ” และ “ตักบาตรเดือนเกิด” ณ วัดศรีทวี จังหวัดนครศรีธรรมราช ในวันเสาร์ที่ ๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ เวลา ๐๘.๐๐ น. ติดต่อสอบถามพระพุทธิสารเมธี เจ้าอาวาสวัดศรีทวีโทร. ๐๘๑-๓๗๐-๕๙๙๑, ๐๗๕-๓๔๑-๒๔๘https://watsritawee.org   watsritawee   ...

บำเพ็ญบุญประจำปีและทอดผ้าป่าสามัคคี ณ วัดศรีทวี (๒๖ เม.ย. ๒๕๖๔) (งด) Annual Religious Ceremony and Tod Phapa Samakkhi @ Wat Sritawee (Apr 26, 2021) (Cancelled)

บำเพ็ญบุญประจำปีและทอดผ้าป่าสามัคคี ณ วัดศรีทวี (๒๖ เม.ย. ๒๕๖๔) (งด) Annual Religious Ceremony and Tod Phapa Samakkhi @ Wat Sritawee (Apr 26, 2021) (Cancelled)

ขอเชิญร่วมงานบำเพ็ญบุญประจำปีและทอดผ้าป่าสามัคคีณ วัดศรีทวีตำบลท่าวัง อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราชในวันจันทร์ที่ ๒๖ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๔ตรงกับขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๖ ด้วยวัดศรีทวีได้จัดบำเพ็ญบุญบำเพ็ญกุศลอุทิศผลให้กับอดีตเจ้าอาวาสและพระเถรานุเถระ...