รายละเอียด ๑

ขอเชิญทุกท่านเยี่ยมชมนิทรรศการแสดงภาพพุทธประวัติเนื่องในเทศกาลวิสาขบูชา ณ สวนพุทธธรรม วัดศรีทวี ตำบลท่าวัง อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช ได้ตั้งแต่วันที่ ๑๒-๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๕ หรือรับชมย้อนหลังได้ที่เวบไซต์ https://watsritawee.org/the-buddha/

ติดต่อสอบถาม
พระพุทธิสารเมธี เจ้าอาวาสวัดศรีทวี
โทร. ๐๘๑-๓๗๐-๕๙๙๑, ๐๗๕-๓๔๑-๒๔๘
https://watsritawee.org

  watsritawee      ๑๔ พ.ค. ๒๕๖๕      ๒๒ พ.ค. ๒๕๖๕

รายละเอียด ๒

วัดศรีทวีขยายเวลาจัดนิทรรศการแสดงภาพพุทธประวัติตามข้อเสนอแนะของพุทธศาสนิกชน

  watsritawee      ๑๗ พ.ค. ๒๕๖๕

รายละเอียด ๓

นิทรรศการแสดงภาพพุทธประวัติในงานบรรพชาอุปสมบทพระใหม่ วันอาทิตย์ที่ ๒๒ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๕  ณ วัดศรีทวี

  watsritawee      ๒๒ พ.ค. ๒๕๖๕