รายละเอียด ๑

ขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนร่วมพิธีเปิดศูนย์การเรียนรู้วัดศรีทวี และตักบาตรแบบวิถีพุทธ ณ ศาลาพ่อท่านจุฬ วัดศรีทวี จังหวัดนครศรีธรรมราช ในวันพุธที่ ๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ เวลา ๐๘.๐๐ น. ถึง ๑๐.๓๐ น.

ติดต่อสอบถาม
พระพุทธิสารเมธี เจ้าอาวาสวัดศรีทวี
โทร. ๐๘๑-๓๗๐-๕๙๙๑, ๐๗๕-๓๔๑-๒๔๘
https://watsritawee.org

  watsritawee      ๒๓ พ.ย. ๒๕๖๔

รายละเอียด ๒

ขอเชิญพุทธศาสนิกชนเยี่ยมชมวัดศรีทวี
วันที่ ๑ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๖๔ เปิดศูนย์การเรียนรู้
ขอเจริญพร เชิญพุทธศาสนานิกชนเข้าร่วมพิธีเปิดศูนย์การเรียนรู้โดยทั่วกัน
เวลา ๐๘.๓๐ น. ทำวัตรสวดมนต์
เวลา ๐๙.๐๐ น ตักบาตร
เวลา ๑๐.๐๐ น ประกอบพิธีเปิดศูนย์การเรียรู้
เวลา ๑๑.๐๐ น.ร่วมรับประทานอาหาร เสร็จพิธี

ที่มา : https://web.facebook.com/Suwittanty…

  watsritawee      ๒๙ พ.ย. ๒๕๖๔