รายละเอียด ๑

ขอเชิญท่านพุทธศาสนิกชนร่วม “ตักบาตรแบบวิถีพุทธ” และ “ตักบาตรเดือนเกิด” ณ วัดศรีทวี จังหวัดนครศรีธรรมราช ในวันเสาร์ที่ ๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ เวลา ๐๘.๐๐ น.

ติดต่อสอบถาม
พระพุทธิสารเมธี เจ้าอาวาสวัดศรีทวี
โทร. ๐๘๑-๓๗๐-๕๙๙๑, ๐๗๕-๓๔๑-๒๔๘
https://watsritawee.org

  watsritawee      ๓ เม.ย. ๒๕๖๔      ๓๐ เม.ย. ๒๕๖๔

รายละเอียด ๒

ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (โควิด-๑๙) วัดศรีทวีขอ งด กิจกรรมตักบาตรในวันเสาร์แรกของเดือนจนกระทั่งการแพร่ระบาดลดลงและสถานการณ์กลับคืนสู่สภาวะปกติ

จึงเรียนมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

  watsritawee      ๓๐ เม.ย. ๒๕๖๔