รายละเอียด ๑

เพื่อรักษาสภาพการใช้งานของอุปกรณ์ส่งสัญญาณ สถานีวิทยุพระพุทธศาสนาและสังคม วัดศรีทวี จังหวัดนครศรีธรรมราช เอฟเอ็ม ๑๐๓.๒๕ เมกะเฮิรตซ์ จึงระงับการออกอากาศในช่วงที่มีฝนฟ้าคะนอง

ติดต่อสอบถาม
พระพุทธิสารเมธี เจ้าอาวาสวัดศรีทวี
โทร. ๐๘๑-๓๗๐-๕๙๙๑, ๐๗๕-๓๔๑-๒๔๘
https://watsritawee.org

  watsritawee      ๑ มิ.ย. ๒๕๖๓      ๗ ม.ค. ๒๕๖๖

รายละเอียด ๒

เมื่อวันอังคารที่ ๒ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๓ เกิดเหตุฟ้าผ่าเสาส่งสัญญาณของสถานีวิทยุพระพุทธศาสนาและสังคม วัดศรีทวี จังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นเหตุให้ชุดคอมพิวเตอร์ ชุดคอมเพรสเซอร์และชุดเสียงสำหรับใช้ในสถานีวิทยุไม่สามารถใช้การได้ ทางสถานีวิทยุ ฯ จึงทำการปิดสถานี ๑ วัน ในวันพุธที่ ๓ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๓ เพื่อซ่อมแซมและจัดซื้ออุปกรณ์ใหม่ทดแทนอุปกรณ์เดิมที่เสียหายไป จึงเรียนมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

  watsritawee      ๔ มิ.ย. ๒๕๖๓