รายละเอียด

ขอเชิญทุกท่านร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าสมทบทุนกองทุนเผยแผ่ธรรมทางวิทยุ สถานีวิทยุพระพุทธศาสนาและสังคม เอฟเอ็ม ๑๐๓.๒๕ เมกะเฮิรตซ์ “สื่อธรรมะ สาระเพื่อชุมชน” วัดศรีทวี จังหวัดนครศรีธรรมราช

กำหนดการ
ในวันอาทิตย์ที่ ๑๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ ตรงกับขึ้น ๑๑ ค่ำ เดือน ๙
๐๙.๐๐ น. เสวนาธรรม โดยทีมงานวิทยุ
๑๐.๐๐ น. ถวายผ้าป่า พระสงฆ์อนุโมทนา
๑๑.๐๐ น. ถวายภัตตาหารแด่พระภิกษุ-สามเณร
คณะพุทธบริษัทร่วมรับประทานอาหาร, เสร็จพิธี

ท่านสามารถร่วมสมทบทุนได้ตามกำลังศรัทธา ณ วัดศรีทวี
หรือบริจาคผ่านธนาคารกรุงไทย สาขาโรบินสัน โอเชี่ยน นครศรีธรรมราช
เลขบัญชี : ๔๘๗-๐-๓๓๑๔๑-๑ ชื่อบัญชี : วัดศรีทวี

ติดต่อสอบถาม
พระพุทธิสารเมธี เจ้าอาวาสวัดศรีทวี
โทร. ๐๘๑-๓๗๐-๕๙๙๑, ๐๗๕-๓๔๑-๒๔๘
https://watsritawee.org

  watsritawee      ๓๐ ก.ค. ๒๕๖๒      ๒๗ มิ.ย. ๒๕๖๔