รายละเอียด ๑

เนื่องในโอกาสขึ้นปีใหม่พุทธศักราช ๒๕๖๔ สถานีวิทยุพระพุทธศาสนาและสังคม วัดศรีทวี จังหวัดนครศรีธรรมราช เอฟเอ็ม ๑๐๓.๒๕ เมกะเฮิรตซ์ งดออกอากาศตั้งแต่วันที่ ๑-๓ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๔ และจะเปิดดำเนินการเป็นปกติในวันจันทร์ที่ ๔ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๔

ติดต่อสอบถาม
พระพุทธิสารเมธี เจ้าอาวาสวัดศรีทวี
โทร. ๐๘๑-๓๗๐-๕๙๙๑, ๐๗๕-๓๔๑-๒๔๘
https://watsritawee.org

  watsritawee      ๑๕ ธ.ค. ๖๓