รายละเอียด ๑

ขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนร่วมปฏิบัติธรรมหลักสูตร “การเจริญอริยมรรคเพื่อการพ้นทุกข์” ณ วัดศรีทวี จังหวัดนครศรีธรรมราช ตั้งแต่วันที่ ๒๕-๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๓ บรรยายธรรมโดยพระอาจารย์คเชนทร์ สุนฺทโร จากสถานธรรมวิมุตโตทัย จังหวัดนครราชสีมา

** รับทุกท่านที่เข้าร่วมปฏิบัติได้จบหลักสูตร **
** สามารถงดการใช้เครื่องมือสื่อสาร และปิดวาจาได้ **

ติดต่อสอบถาม
โทร. ๐๗๕-๓๔๑-๒๔๘, ๐๘๙-๔๗๔-๔๘๖๘, ๐๙๔-๑๕๙-๒๔๒๖
https://watsritawee.org

  watsritawee      ๑๔ ธ.ค. ๖๓

รายละเอียด ๒

เนื่องจากสถานการณ์ โควิด ระบาดใหม่ เพื่อความปลอดภัยของทุกท่าน ทางวัดศรีทวีขอ งด การปฏิบัติธรรมและสวดมนต์ข้ามปี ส่งท้ายปีเก่า ๒๕๖๓ รับปีใหม่ ๒๕๖๔ ตามที่ได้ประชาสัมพันธ์ไปแล้ว ขอบารมีแห่งองค์พระบรมธาตุคุ้มครองปกป้องทุกท่าน ขอทุกท่านดูแลสุขภาพด้วย

ที่มา : https://web.facebook.com/Suwittanty…

  watsritawee      ๒๓ ธ.ค. ๖๓