รายละเอียด ๑

ขอเชิญท่านพุทธศาสนิกชนร่วม “ตักบาตรแบบวิถีพุทธ” และ “ตักบาตรเดือนเกิด” ณ วัดศรีทวี จังหวัดนครศรีธรรมราช ในวันเสาร์ที่ ๓ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ เวลา ๐๘.๐๐ น.

ติดต่อสอบถาม
พระพุทธิสารเมธี เจ้าอาวาสวัดศรีทวี
โทร. ๐๘๑-๓๗๐-๕๙๙๑, ๐๗๕-๓๔๑-๒๔๘
https://watsritawee.org

  watsritawee      ๕ ก.ย. ๖๓

รายละเอียด ๒

ทุกวันเสาร์แรกของเดือน มีการตักบาตรแบบวิถีพุทธ
สำหรับเดือน ตุลาคม ๒๕๖๓ ต้องของดเพราะตรงกับวันออกพรรษา และการถวายฉลากภัตร
เจริญพรมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ที่มา : https://web.facebook.com/Suwittanty…

  watsritawee      ๒๓ ก.ย. ๖๓